Bokningsvillkor

Allmänna villkor vid bokning

Ansvarig förmedlare är Chrialex AB,
Åkervägen 10, 84095 Funäsdalen
Tel: 0684 -212 45,
E-post: iskuben@stugvarden.se
Org.nr: 556821-1444.

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum samt övriga detaljer är riktiga. Bokningen är bindande för såväl Operatören som gästen så snart anmälningsavgift (boende) eller hela beloppet vid sen bokning är betalt.

Allt som förbokas ska alltid vara betalt före ankomst. Boende: om ni bokar mer än 40 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 20% av totaltkostnaden per lägenhet/stuga plus ev. avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgiften betalas inom 10 dgr efter fakturan ankommit. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före ankomst. Om ni bokar senare än 40 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas omgående.

Tilläggsprodukter ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före ankomst. Vid bokning senare än 40 dagar före ankomst gäller omedelbar betalning.

Om du inte betalar anmälningsavgiften (boende) eller slutlikvid (gäller alla produkter) i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokningskostnader. Betalningspåminnelse skickas inte ut.

Du ska avboka skriftligen eller via hemsidan till oss. Avbokningar som görs till någon annan räknas ej. Vid avbokning gäller regler enligt Särskilda villkor.

Avbokningen ska ske senast 24 timmar innan ankomst.

Du kan vid bokningstillfället köpa en avbeställningsförsäkring för 300 SEK/stuga/lgh för att skydda dig mot oförutsedda händelser, och då gäller följande:

Avbeställningsförsäkring köps som en särskild försäkring, och återbetalas aldrig.

Reglerna gäller även för grupp- eller skolresa.
Ovanstående regler gäller vid avbokning i följande fall:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenärer.
 • Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.
 • Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

Vid bokning av paket med förvalda kombinationer till ett angivet pris kan du inte avboka en enskild produkt som ingår i paketet. För avbokning av enstaka personer i paketet gäller samma regler som för avbokning av boende.

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit utnyttja.
Som förmedlare är vi skyldiga att se till:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 10.00 avresedagen, om inget annat avtalats.
 • Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla ev. skador som uppstår på lägenheten/stugan genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokning, och du får inte låta fler personer övernatta i boendet, än vad du uppgav vid bokning.
 • Vid självhushåll utan städservice, är det du som ansvarar för att städa ordentligt före avresa. Missad eller dålig städning kommer att debiteras med en avgift på 2000 – 5000 SEK.
 • Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift på 2000 – 5000 SEK.
 • Minimiålder för minst en person i sällskapet är 23 år.

Stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll. Städning, linne, barnsäng/stol ingår ej i priset om inte annat avtalats vid bokningstillfället. Ev. klagomål på stugan/lägenheten skall framföras till oss så snart som möjligt, dock senast kl.11.00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående anmälas så att vi får en chans att rätta till problemet. Vi behöver även klagomålen skriftligt för vår hantering.

Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 523, 161 15 Vällingby.

Särskilda villkor

300 SEK per stuga/lägenhet.
Expeditionskostnad vid avbokning 300 SEK

Boende: med avbeställningsförsäkring (köpt vid bokningstillfället) och giltigt intyg:
Vid avbokning behåller vi avbeställningsförsäkringen + en
expeditionskostnad på 300 SEK

Utan avbeställningsförsäkring:
För avbokning tidigare än 40 dagar innan ankomst behåller vi
anmälningsavgiften på 20% av totalkostnaden
Från 40 dagar – till ankomstdag- 100 % per objekt.
Om vi vid avbeställning inom 40 dgr erhåller en ny kund, återbetalar vi det belopp som vi erhåller från ersättningskunden

Övriga produkter som, slutstäd, linne, barnsäng/stol och måltider kan avbokas fram till dagen innan ankomst och återbetalas i sin helhet.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm
Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stuga/lägenhet inte kan tillhandahållas pga. krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten och energitillförsel, eldsvåda eller andra större händelser som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka.

Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som står utom vår kontroll.