Enligt tidplanen kommer Hus 2 i Tänndalen att öppnas för kunder under V 2-2014. När det händer kommer det att visas på hemsidan. Fn färdigställs insidan.

Hus 2 kommer att ha en lite annorlunda layout på markplan med större lägenheter
där än hus 1.
Mellanplanet är lika Hus 1 medan överplanet fått en annan layout med en större bastu
i ena vingen och en lite relax yta.