Integritet

Hur vi hanterar din data

Denna integritetspolicy beskriver hur Iskuben i Hamra samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Iskuben i Hamra är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som du lämnar via ett kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Iskuben i Hamra för att all hantering av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

Det kan hända att Iskuben, inom vårt dagliga arbete, använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden. Vi gör detta för att garantera kvalitén i våra produkter, så som hemsidan. Varje personuppgiftsbiträde vi använder oss av har skrivit avtal med oss och vi försäkrar dig att din information är skyddad.

När hanterar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Iskuben i Hamra erbjuder.

Kontaktformulär

Vi hanterar viss information kring dig när du använder ett kontaktformulär på vår hemsida. Du kan välja att endast dela vissa uppgifter, som klassas som obligatoriska för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan, eller fler uppgifter som kan hjälpa oss besvara dig, som klassas som frivilliga.

Dina uppgifter finns därefter i våra e-post register för att vi ska kunna kontakta dig igen och svara på eventuella frågor och ärenden.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information hanteras enligt GDPR och Iskuben i Hamra säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enhet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har full makt över dina personuppgifter och hur de används. Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till, göra en rättelse, begränsa hanteringen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den hantering som vi genomför avseende dina personuppgifter, samt att få en kopia av de personuppgifter som hanteras.
På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi hanterar om dig. Du har skyldighet att förse oss med korrekta uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster.
Begränsning innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får hanteras för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan.
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den hantering som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Klagomål

Skulle du ha klagomål på vår hantering av dina personuppgifter hoppas vi så klart att du vänder dig till oss först och förklarar situationen. Du har alltid rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt

Har du frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till thomas@iskuben-hamra.se eller fylla i kontaktformuläret på denna sida.

Justera ditt samtycke för cookies för Iskuben nedan:

Uppdatering av vår policy

Vi kan behöva uppdatera denna policy emellanåt, detta kan bero på uppdateringar av lagstiftningar eller justeringar i våra system. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.

Ring +46 (0)8-518 017 12
Mejla oss