From 1 December kommer husen att drivas med förnyelsebar energi från Härjedalen. Under November tecknades ett avtal med Fyrfasen Energi om leveranser till samtliga driftställen. Preliminära beräkningar visar att vi kommer att minska CO2 belastningen med minst 32 ton Co2 / år Redan tidigare hade vi minskat belastningen med 12 ton/år med hjälp av energieffektiva belysningar, värmepumpar och olika styrsystem men nu har vi kunnat ta steget fullt ut gällande båda fastigheterna och deras drift och driva dom med vindkraft.